TỰ GIỚI THIỆU

Welcome on my Gallery
My name is Nghĩa,
I'm a Graphic Designer, Printing.

CONTact Me:
M : 0126 2606 881
Y : codewhite1010
S : yah165
E : yah165@gmail.com

Bạn bè Tất cả

 • eyesvioleteyesviolet
 • tksdesignertksdesigner
 • yisuhayisuha
 • xuanminhxuanminh
 • vuhoangphuongvuhoangphuong
 • maxmax

LƯU BÚT

 • kevinmitnick February 15, 2010, 12:33 pm
  kevinmitnick
  chuc anh them mot nam moi that hanh phuc nhe'
 • rabid January 1, 2009, 2:04 am
  rabid
  Chúc mừng năm mới !
   ╔══╦══╦═ ═╦══╗
   ╚═╗║╔╗║╔ ╗║╔╗║
   ║╔═╣║║║║ ║╠═╗║
   ╚══╩══╩═ ═╩══╝
 • chiecdepcu August 31, 2008, 12:46 pm
  chiecdepcu
  hi, ban moi
Xem tất cả